Ffeithiau a Ystadegau


Mae data o nifer o ffynonellau wedi’i gasglu er mwyn darparu trosolwg ystadegol o Fwrdeistref Sirol Wrecsam a’r 47 rhanbarth/ward etholiadol. Mae’r tudalennau canlynol yn cynnwys gwybodaeth ystadegol i gynorthwyo’r trigolion, ymwelwyr a busnesau i gael dealltwriaeth ehangach o osodiadau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yr ardal.

www.wrexham.gov.uk/welsh/statistics/wrexham_statistics_w/