Tir ac Eiddo

Dewch o hyd i eiddo masnachol neu safle datblygu yng Nghonwy ar-lein trwy ddefnyddio ein cronfa ddata o eiddo. Chwiliwch yn ôl maint, math neu ddaliadaeth eiddo.

Gwahoddir pob gwerthwr tai lleol i gyflwyno eu stoc bresennol fel eich bod yn gallu gwneud chwiliad cynhwysfawr o eiddo masnachol yn yr ardal.